>>...ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา..ยึดมั่นคำสอนของพ่อที่ยังสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์<<

คลิกเข้าห้องเรียนครูน้องออนไลน์